Su Rüsum Pulları

Su Rüsum Pulları Osmanlı döneminde İstanbul’da su membalarının temizliğine çok önem verilirdi. Öyle ki su membaları bu amaçla 15 günde bir kontrol edilirdi. İstanbul’da Ayazma, Büyükdere, Küçük Çamlıca, Göztepe, Hünkar, İmrahor, Kanlıkavak, Kayışdağı, Karakulak, Keçe, Kirazlı, , Taşdelen… bu memba kaynaklarından bir kısmıdır. Yüzyılın ortalarından

Read More

-15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE MEKTUP-………………………………………………………………………………………………………………………………………Sevgili Şehidim Suat AKINCI

Bir Hilal Uğruna 15 Temmuz -93.Bölüm Suat Akıncı – YouTube   Sevgili Şehidim Suat AKINCI, Dünya gözüyle hiç karşılaşmadık, yan yana oturup hiç sohbet etmedik, sesli ve yazılı da hiçbir iletişim ve ilişkimiz olmadı. Kim bilir bugün hayatta olmuş olsaydın karşılaşır, konuşur, sohbet eder miydik?

Read More

HAC POSTASI

Hac Postası   “Hiç böyle bir şeye şahit olmamıştım. Böyle sıcak kucaklaşmalara, bu kutsal yerde yaşanan, ırkları ve renkleri ne olursa olsun gerçek kardeşlik gösterilerine… Geçen bir hafta içinde, etrafımdaki her renkten insanın sergilediği bu cana yakınlık karşısında söyleyecek söz bulamıyorum… Sizler, belki de bu

Read More

S U Y U N ‘Ş A K A ’S I O L M A Z . . .

SUYUN ‘ŞAKA’SI OLMAZ AMA ‘SAKA’SI OLUR   ‘Bir adam vardı suyu arıyordu. Toprağı üç kulaç kazdı. Suyu bulamadı. On kulaç, on beş kulaç kazdı. Gene suyu bulamadı. Sonra yerin derinliklerinde kara kaya tabaklarına rastladı. Yeise düştü, gücü sona erdi ve suyu bulmaktan ümidini kesti. Fakat

Read More

Necip Fazıl ve Büyük Doğu

Necip Fazıl ve Büyük Doğu Aramızda sesiyle, sözüyle, aksiyonuyla yaşamaya devam eden necip kahraman; fikir hayatımıza yazı ve hitabet kudretiyle yön veren büyük bir mütefekkir; henüz çocuk denecek yaşlarda şiirleriyle dikkat çeken, şiire yeni bir ses ve ahenk getiren büyük şair-sultanü’ş-şuara; İslam dünyasının yeniden şahlanışı

Read More

ÇEŞMENİN MEDENİYET HALİ…

ÇEŞMENİN MEDENİYET HALİ   ‘Bu cihân içre bilin ey teşneler Âb-ı kevserdir eşi bu çeşmenin Didim içen âşığa tarihtir Nûş-ı cân ola suyu bu çeşmenin.’ Ayakapı Çeşmesi Çeşme Aşığa Tarihtir Nüfusun çoğunluğunun köylerde yaşadığı eskilerde her köyün su ihtiyacını karşılayan bir veya birkaç çeşmesi bulunurdu.

Read More

BİR FİLİSTİN-(Lİ) HEP VAR

BİR FİLİSTİN-(Lİ) HEP VAR Bir Filistin Vardı… Neredeyse bombalarla, çocuk ölümleriyle, katliamlarla özdeş bir ülke haline gelen Filistin’de yaşananları kanıksadık zamanla. İşin doğrusu son dönemlerde sadece Filistin’de değil neredeyse bütün İslam coğrafyasında benzer durumlar yaşanıyor ve artık olup bitenler bize olağan durumlarmış gibi geliyor. Öyle

Read More

SU YOLCULARI

SU YOLCULARI ‘Gerek Su Nazırı gerekse su yolcuları ordu seferdeyken çok önemli görevler üstlenirdi. Seferde Hassa sermimarının maiyetinde su yolcuları da bulunurdu. Su yolcuları ordunun suyunu temin ederler, diğer mimarlarla beraber nehirler üzerine köprüler kurar, çeşmeler yapar, kısaca bugünkü istihkâm bölüklerinin görevini üstlenirlerdi.’ Evliya Çelebi

Read More

YÜZ YIL SONRA İSTİKLAL MARŞI

YÜZYIL SONRA İSTİKLAL MARŞI               ‘İstiklal Marşı’nı milletime hediye ettim. O milletindir, benimle alakası kesilmiştir. Zaten o milletin öz malı ve eseridir. Ben yalnız gördüğümü yazdım.’ MEHMET AKİF ERSOY   İstiklal Marşı Ruhu Aradan yüz yıl geçmiş olsa da İstiklal Marşı’nın ruhu hala

Read More

SUYA DAİR…

SUYA DAİR… Su Kanunu ve Su Meclisi Geçtiğimiz haftalarda 1. Su Şurası toplandı ve Cumhurbaşkanımız burada yaptığı konuşmada Su Kanunun hazırlanacağı ile ilgili açıklamalar yaptı. Son 5-6 yıldır Su Kanunu konuşuluyor ama henüz somut bir neticeye ulaşılmadı. Bugün yaşadığımız su sıkıntısı ve de su kıtlığı

Read More