SU YOLCULARI

SU YOLCULARI ‘Gerek Su Nazırı gerekse su yolcuları ordu seferdeyken çok önemli görevler üstlenirdi. Seferde Hassa sermimarının maiyetinde su yolcuları da bulunurdu. Su yolcuları ordunun suyunu temin ederler, diğer mimarlarla beraber nehirler üzerine köprüler kurar, çeşmeler yapar, kısaca bugünkü istihkâm bölüklerinin görevini üstlenirlerdi.’ Evliya Çelebi

Read More

YÜZ YIL SONRA İSTİKLAL MARŞI

YÜZYIL SONRA İSTİKLAL MARŞI               ‘İstiklal Marşı’nı milletime hediye ettim. O milletindir, benimle alakası kesilmiştir. Zaten o milletin öz malı ve eseridir. Ben yalnız gördüğümü yazdım.’ MEHMET AKİF ERSOY   İstiklal Marşı Ruhu Aradan yüz yıl geçmiş olsa da İstiklal Marşı’nın ruhu hala

Read More

SUYA DAİR…

SUYA DAİR… Su Kanunu ve Su Meclisi Geçtiğimiz haftalarda 1. Su Şurası toplandı ve Cumhurbaşkanımız burada yaptığı konuşmada Su Kanunun hazırlanacağı ile ilgili açıklamalar yaptı. Son 5-6 yıldır Su Kanunu konuşuluyor ama henüz somut bir neticeye ulaşılmadı. Bugün yaşadığımız su sıkıntısı ve de su kıtlığı

Read More

‘KİTAPLARDAKİ İNSANLARI SOKAKTAKİLERDEN DAHA ÇOK SEVDİM’

‘KİTAPLARDAKİ İNSANLARI SOKAKTAKİLERDEN DAHA ÇOK SEVDİM’ Rahmetli Cemil Meriç’e atfedilen bu söz bugün dünden daha anlamlı bir hale bürünmüşe gözüküyor. İçinde bulunduğumuz Kütüphane Haftası dolayısı ile yapıla-ma-yan etkinlik ve yapılan içi kurumuş çağrılara baktığınızda bir kez daha kitap sayfaları arasına gömülme ihtiyacı hissediyorsunuz. Dışarısı içi

Read More

HANGİ SUYUN SAKASIYIM?

HANGİ SUYUN SAKASIYIM?    ‘Bir adam vardı suyu arıyordu. Toprağı üç kulaç kazdı. Suyu bulamadı. On kulaç, on beş kulaç kazdı. Gene suyu bulamadı. Sonra yerin derinliklerinde kara kaya tabaklarına rastladı. Yeise düştü, gücü sona erdi ve suyu bulmaktan ümidini kesti. Fakat bir ses ona:

Read More

SUYUNUZ ÇEKİLSE NE YAPARSINIZ?

SUYUNUZ ÇEKİLSE NE YAPARSINIZ?   ‘Hâk-i pâyine yetem der ömrlerdir muttasıl Başını daşdan daşa urup gezer âvâre su’ FUZULİ, Su Kasidesi   İçtiğiniz suya ne dersiniz?’ Yanıcı bir gaz olan Hidrojen ve yakıcı bir gaz olan oksijenin birleşmesinden meydana gelen H2O, bugün kullandığımız su değildir.

Read More

Mehmet Akif ile Hasan El-Benna Görüşmesi

Mehmet Akif ile Hasan El-Benna Görüşmesi ‘Dostum Doktor Abdülvehhab Azzam’ı birkaç defa bayram ziyaretine gittiğimde, Hilvan’daki evinde, Şair Muhammed Akif Bey’e rastlamıştım. Kendisiyle görüştük, asil bir insan…’                                    

Read More